วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวกาตีนี  ปะเง๊าะ
ชื่อเล่น นู๋นี

คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 3 รหัสนักศึกษา. 544188116
เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2532

คติประจำใจ
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น


ปัจจุบันพักอยู่ที่ 39/9 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150